Şht. Üst. Teğ. Mehmet Ata Sk. No:6, Cumhuriyet, 18100 Merkez / Çankırı

Antrenman Bilgisi – Beden Eğitimi Alan Bilgisi Ders Notları KPSS

Antrenman Bilgisi – Beden Eğitimi Alan Bilgisi Ders Notları KPSS

Antrenman Kavramı

 Antrenman, sporcunun gerekli performansı gösterebilmesi için fizyolojik ve psikolojik fonksiyonlarına uyum sağlayabilmesi ve teknik özellikler ile taktik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bireyselleştirilmiş ve sürekli artan uzun süreli sistematik sportif faaliyetlerdir.

 Antrenman özel performans seviyesine yükseltmek bazen yavaş yavaş düşürmek veya aynı performans seviyesini muhafaza etmeye yönelik planlı ve programlı devamlı çalışmalardır şeklinde de tanımlanabilir.

Antrenman;

 1. Fizyolojik (kondisyon, teknik, taktik) , (motorik)
 2. Görsel antrenman (observatif)
 3. Zihinsel (mental) antrenman olmak üzere 3’e ayrılırlar

 Antrenman, fiziksel teknik taktik ve psikolojik hazırlıkları içermektedir. Antrenmanın amacı yüksek performans düzeyine ulaşmak ve optimal verim elde edilmesidir.

Antrenman Faktörleri

 • Genel fiziksel hazırlık safhası
 • Özel fiziksel hazırlık safhası
 • Biyomotor yeteneklerin yüksek seviyeye çıkarılmasıdır.

Aşağıdaki gibi aşamaları gerekli kılar;

Teorik Hazırlık IV. BASAMAK

Zihinsel Antrenman III. BASAMAK

Taktiksel Hazırlık II. BASAMAK

Fiziksel Hazırlık I. BASAMAK

 

Teknik Hazırlık-Antrenmanı: Bir müsabakada iyi bir sonuç elde etmek için sporcuların mükemmel bir tekniğe-taktiğe sahip olmaları gerekir.

İYİ BİR TEKNİK = YÜKSEK VERİM (RANDIMAN) DEMEKTİR! 😊

 1. Teknik Hazırlık-Antrenmanı: ‘’Takdik’’ ; bir takımın veya sporcunun müsabakada kullandığı bir plandır ve müsabaka esnasında direk veya endirek rakiplere karşı yeteneklerini uygulama sanatıdır. ‘’Strateji’’ ; bir takımın veya sporcunun müsabaka ortamında oyunu organize etmesidir.
 2. Kondisyon Antrenmanı (fiziksel-motorik hazırlık): Bir organın veya bütünün verim gücü ve yapısını değişime uğratan belirli aralıklarla yapılan amacı güç verimini yükseltmek olan planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Bugün sportif literatürde kondisyon, kişinin antrenman sonucu elde ettiği verimsel durum olarak tanımlanmaktadır.
 3. Zihinsel Antrenman: Bir hareketin bir eylemin davranış biçiminin hatalarından arındırılmış şekilde zihinde depolanma uygulanmasıdır. Bir başka deyişle beyne depo edilen ideal eylem türünün uyarı gelir gelmez otomatik olarak kullanılacak hale getirilme çalışmasıdır.
 4. Antrenmanın Amaçları: Antrenmanın asıl amacı psikolojik, fiziksel, entelektüel, sosyal özellik ve yeteneklerin geliştirilmesi ve yüksek verimle müsabaka oyununa hazırlanmaktır. Kısaca amaçlar;
 5. Çok yönlü fiziksel gelişimin sağlanması;
 • Genel dayanıklılık, genel kuvveti, hız, esneklik ve son olarak dengeli gelişmiş vücut
 1. Seçilen spor dalına özgü fiziksel gelişimin sağlanması ve korunması
 2. Özel kuvvet (güç ya da kas dayanıklılığı)
 3. Koordinasyon gelişimidir
 4. Seçilen spor dalı için gerekli becerilerin mükemmelleştirilmesi
 5. Mükemmel tekniği yaratmak
 6. Gerekli stratejinin (taktik) geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi)
 7. Yeterli psikolojik hazırlık
 8. Yeterli güven duygusunun geliştirilmesi
 9. Yenme duygusunun kazandırılması
 10. Takımın en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak
 11. Sağlam irade gücünü geliştirmek
 12. Sporcuların sağlık durumlarının gözlemlenmesi
 13. Gerekli tedbirler alınarak sakatlıkların önlenmesi (esnekliğin geliştirilmesi, tendon, ligament ve kasların kuvvetlendirilmesi)
 14. Antrenmanın psikolojik ve fizyolojik temelleri planlama, beslenme ve toparlanma konularında sporcuların teorik bilgilerini zenginleştirmektir.

Antrenmana Elverişlilik

Antrenman yüklenmelerinde organizmanın uyumunu belirtmektedir. Vücut yapısı, vücut tipi, yaş, cinsiyet, beslenme, çevre şartları ve psikososyal faktör vb. antrenmana bireyin elverişliliğini (uyumunu) sağlamaktadır. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde antrenmana elverişlilik önemli bir rol oynamaktadır

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.